gol
gol

hardy

د‌ل های ما که به هم نزدیک باشن

دیگر چه فرقی می کند

که کجای این جهان باشیم

دور باش اما نزدیک

من از نزدیک بودن‌های دور می‌ترسم
«احمد شاملو»

×

whatsapp


تالار میدوری
کاربری که مشخص کرده اید معتبر نمی باشد و یا وجود ندارد.