gol
gol

hardy

دم غنیمت داردنیا یک دم است

هرکه با دم همدم است او آدم است
«تک بیت زیبا»

×
گروه های کاربری - مدیر کل تالار
آواتار نام کاربری ثبت نام آخرین بازدید تعداد ارسال
میدوری 05 November 2011 دیروز, 30 : 03 AM 1756