میدوری

تبدیل تاریخ های میلادی و شمسی به یکدیگر

با این برنامه می توانید تاریخ های شمسی و میلادی را به یکدیگر تبدیل کنید

هجری شمسی

میلادی

سال

ماه

روز

جمعه 7 ژانویه (1) 2005
Friday, January 7, 2005