تالار میدوری

نسخه کامل: کنده کاری روی موز
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
کنده کاری روی موز
مجسمه سازی با موز را اگر تجربه نکرده اید می توانید ببینید که Keisuke Yamada چگونه این کار را کرده است . شانزده تصویر از کارهای زیبایش را در فایل فشرده قرار داده ام . برای تماس با این هنرمند به اینجا بروید .
================


picture================
لینک مرجع