تالار میدوری

نسخه کامل: درست کردن دکمه های متحرک
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
درست کردن دکمه های متحرک
دکمه های فروم در صورت تغییر حالت در زمان اشاره کردن شاید جالب باشد .
کدهای زیررا باید جایگزین کدهای فعلی کرد و دیگر نیازی به تصویر برای دکمه ها نخواهد بود . توجه دوستانی که آشنایی با کنترل پنل و بخش هایش ندارند دست به این کار نزنند .
کد زیر را در آخر global.css وارد کنید . اگر در دو خط مرتبش کنید حجم فایلتون کمتر هم میشود .

کد HTML:
.button{
	  background: #66E666 url(images/پوسته شما/button.png) repeat-x;
	  color: #000000;
	  border: 2px solid #008000;
	padding: 2px 4px;
	  -moz-border-radius: 4px;
	-webkit-border-radius:4px;
	border-radius:4px;
	  }

.button:hover{
	  background: #008000 url(images/پوسته شما/button.png) repeat-x;;
	  color: #fff;
	border: 2px solid #66E666;
	padding: 2px 4px;
	  -moz-border-radius: 4px;
	-webkit-border-radius:4px;
	border-radius:4px;
	  }

بخش

کد HTML:
(images/پوسته شما/button.png)

را با مشخصات سایت و محل پوسته خودتان درست کنید .
سپس کد زیر را

کد HTML:
class ="button"

در هر جایی که دکمه دارید بکار ببرید. نمونه زیر یکی از مورد ها است .

کد HTML:
<a href="member.php?action=emailuser&amp;uid={$post['uid']}" class ="button" title="{$lang->postbit_email}">ايميل</a>

کار تمام است . رنگ دکمه را هم به دلخواه تغییر دهید . تذکر دوباره اینکه اگر زیاد وارد نیستید دست به این کار نزنید و قبل از تغییر از نوشته های قبلی خودتان بک آپ بگیرید تا قابل برگشت باشد .
تصویر مورد استفاده را هم ضمیمه میکنم . امید که به کارتان بیاید.
===============
لینک مرجع