تالار میدوری

نسخه کامل: اضافه کردن مترجم گوگل به 52 زبان در فروم
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
اضافه کردن مترجم گوگل به 52 زبان در فروم
راهی را برای استفاده در سایت ها ارایه میدهم که امیدوارم برای دوستان مفید باشد . توسط این راهکار , در پایین سایت بجای انتخاب دو زبان پارسی و انگلیسی , 52 زبان در اختیار بینندگان سایتتان قرار میگیرد ( مترجم گوگل ) .

تصویرهای نمونه :
نخست اینکه کد زیر را در فوتر پیدا کنید

گروه قالب ها >> قالب مورد استفاده >> Footer << FooterTemplates

کد HTML:
<div><div>{$lang_select}</div>


بجای کد بالا کد زیر را جایگزین کنید

کد Javascript:
<div>
<div>
<div id="google_translate_element"></div><script type="text/javascript">
function googleTranslateElementInit() {
   new google.translate.TranslateElement({
	pageLanguage: 'fa',
	layout: google.translate.TranslateElement.InlineLayout.SIMPLE
   }, 'google_translate_element');
}
</script><script type="text/javascript"  src="//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit"></script>
</div>


کار تمام است . امید که به کارتان بیاید . تصاویر زیر نمونه کار تمام شده هستند .
لینک مرجع