تالار میدوری

نسخه کامل: مدل کاغذی موتورسیکلت جدید هوندا مدل MotoCompo
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
مدل کاغذی موتورسیکلت جدید هوندا
مدل MotoCompo
این مدل همان طور که در تصویر دیده می شود تاشو است
و زین و دسته آن به داخل مدل فرو میروند .
================

[تصویر: w_moto.jpg]
[تصویر: w_moto02.jpg]

====================

قطعه ها و راهنمای درست کردن مدل

لینک مرجع