تالار میدوری

نسخه کامل: [1.8] اضافه کردن ساید بار به انجمن ساز مای بی بی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه ها: 1 2 3
اضافه کردن ساید بار به انجمن ساز مای بی بی
برای اضافه کردن ساید بار به انجمن ساز مای بی بی نگارش 1.8 راهکاری قرار میدهم که امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد . ساید بار را میتوانید در دو جهت , چپ یا راست قرار دهید که هر دو مورد را آموزش میدهم .
گام نخست : به مسیر زیر بروید و کدهای موجود در آن را پاک کنید (درصورتی که تغییراتی در این بخش داده اید , فقط کدهای لازم در این آموزش را قرار دهید)

کنترل پنل مدیریت > قالب ها و پوسته > قالب ها > قالب مورد نظر > Index template > بخش Index

و کدهای زیر را جایگزین کنید. این مرحله برای اجرای ساید بار در سمت راست است .

کد HTML:
<html>
<head>
<title>{$mybb->settings['bbname']}</title>
{$headerinclude}
<script type="text/javascript">
<!--
  lang.no_new_posts = "{$lang->no_new_posts}";
  lang.click_mark_read = "{$lang->click_mark_read}";
// -->
</script>
</head>
<body>
{$header}
<a class ="buttons" title="بستن سایدبار" style="float: right;margin:10px -28px 0px 0px;"><img src="images/arrow_left-right.png" width="28" height="33"/></a>
<a class ="clickedbuttons" title="بازکردن سایدبار" style="float: right;margin:10px -28px 0px 0px;"><img src="images/arrow_right-right.png" width="28" height="33"/></a>
<div class ="sidebar" style="float: right; width: 22%;">
<script type="text/javascript">
  jQuery(function(){
	  jQuery(".latestthreads").load("{$mybb->settings['bburl']}/portal.php .latestthreads_portal");
  });
</script>
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class ="tborder">
<tr><td class ="thead">
<strong>Sidebar</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="{$collapsed['ths_e']} padding: 0;" id="ths_e">
<div class ="latestthreads float_left"></div>
</td>
</tr>
</table>
<div class ="theadend"></div>
<!-- Block -->
<br />
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class ="tborder">
<tr>
<td class ="thead">
<strong>Sidebar</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
123456
</td>
</tr>
</table>
<br />
<!-- Block -->
</div>
<div class ="forums" style="float: left; width: 77%;">
{$forums}
</div>
<br class ="clear" /><br />
{$boardstats}
{$footer}
</body>
</html>


نتیجه ی کدهای بالا

و برای نمایش ساید بار در سمت چپ کدهای زیر را جایگزین کنید . توجه داشته باشید که فقط یک سمت را میتوانید انتخاب کنید چپ یا راست .

کد HTML:
<html>
<head>
<title>{$mybb->settings['bbname']}</title>
{$headerinclude}
<script type="text/javascript">
<!--
  lang.no_new_posts = "{$lang->no_new_posts}";
  lang.click_mark_read = "{$lang->click_mark_read}";
// -->
</script>
</head>
<body>
{$header}
<a class ="buttons" title="بستن سایدبار" style="float:left;margin:10px 0px 0px -28px;"><img src="images/arrow_left-left.png" width="28" height="33"/></a>
<a class ="clickedbuttons" title="بازکردن سایدبار" style="float:left;margin:10px 0px 0px -28px;"><img src="images/arrow_right-left.png" width="28" height="33"/></a>
<div class ="sidebar" style="float:left; width:22%;">
<script type="text/javascript">
  jQuery(function(){
	  jQuery(".latestthreads").load("{$mybb->settings['bburl']}/portal.php .latestthreads_portal");
  });
</script>
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class ="tborder">
<tr><td class ="thead">
<strong>Sidebar</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="{$collapsed['ths_e']} padding: 0;" id="ths_e">
<div class ="latestthreads float_left"></div>
</td>
</tr>
</table>
<div class ="theadend"></div>
<!-- Block -->
<br />
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class ="tborder">
<tr>
<td class ="thead">
<strong>Sidebar</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
123456
</td>
</tr>
</table>
<br />
<!-- Block -->
</div>
<div class ="forums" style="float:right; width: 77%;">b
{$forums}
</div>
<br class ="clear" /><br />
{$boardstats}
{$footer}
</body>
</html>


نتیجه ی کدهای بالاتوجه
متن پیام :
برای کم و زياد کردن بلوک های سايد بار از کدهايی که جدا کرده ام بايد استفاده کنيد یعنی کدهای زیر که داخل کدهای بالا هستند را استفاده کنید

کد HTML:
<!-- Block -->
<br />
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class ="tborder">
<tr>
<td class ="thead">
<strong>Sidebar</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
123456
</td>
</tr>
</table>
<br />
<!-- Block -->

گام دوم : به مسیر زیر بروید
کنترل پنل مدیریت > قالب ها و پوسته > قالب ها > قالب مورد نظر > portal template > بخش portal_latestthreads_thread
و کدهای موجود در آنجا را پاک و کدهای زیر را جایگزین کنید (این مرحله برای نمایش آخرین ارسالها در سایدبار است و اگر این مورد را نمی خواهید داشته باشید از آن صرف نظر کنید)

کد HTML:
<tr class ="latestthreads_portal">
<td width="230px" class ="trow1">
<strong><a href="{$mybb->settings['bburl']}/{$thread['threadlink']}">{$thread['subject']}</a></strong>
<span class ="smalltext"><br />
{$lang->by} {$lastposterlink}<br />
{$lastpostdate}
</td>
</tr>


گام سوم : به مسیر زیر بروید
کنترل پنل مدیریت > قالب ها و پوسته > قالب ها > قالب مورد نظر > قالب های گروه بندی نشده > بخش headerinclude

و در انتهای آن کدهای زیر را وارد کنید

کد HTML:
<script type="text/javascript">
jQuery(function($) {
  $(".clickedbuttons").hide();
  $(".buttons").click(function() {
	  $(".sidebar").animate({height: "hide", opacity: 0}, 500,
		 function() {
			 $(".forums").animate({width: "100%"}, 500);
		 });
	  $(this).hide();
	  $(".clickedbuttons").show();
	  $.cookie("sidebar","collapsed", {expires: 365});
	  return false;
  });
  $(".clickedbuttons").click(function() {
	  $(".forums").animate({width: "77%"}, 500,
		 function() {
			 $(".sidebar").animate({height: "show", opacity: 1}, 500);
		 });
	  $(this).hide();
	  $(".buttons").show();
	  $.cookie("sidebar","expanded", {expires: 365});
	  return false;
  });
  if($.cookie("sidebar") == "collapsed") {
	  $(".buttons").hide();
	  $(".clickedbuttons").show();
	  $(".forums").css("width","100%");
	  $(".sidebar").hide();
  };
});
</script>

گام چهارم : تصویرهای مورد نیاز برای این کار را در فایل های فشرده قرار داده ام . یک فایل حاوی دو تصویر برای ساید بار چپ و فایل دیگر حاوی دو تصویر برای ساید بار راست . تصویر ها را در پوشه ی images قرار دهید .

[attachment=2700]
[attachment=2701]

کار تمام است . امید که بکار بیاید.
سلام
اسکرین شات خرابه
(07 - June - 2016 08 : 04 PM)آشپزخانوم نوشته بوده : [ -> ]سلام
اسکرین شات خرابه
درود بر شما
اسکرین شات که نیست فیلم از طرز اجرای راهکار است و باید با مدیا پلیر ویندوز ببینید (پلاگین مدیا پلیر را فعالسازی کنید). Coolعلی الحساب پلیر mp4 را هم قرار دادم . بیشتر فیلم های تالار با فرمت wmv هستند که با این شرایط که شما (و شاید دیگر دوستان) نتوانستید ببینید باید به mp4 تبدیل شوند تا در موبایل هم دیده شوند . Heart
صفحه ها: 1 2 3
لینک مرجع