تالار میدوری

نسخه کامل: اضافه کردن لینک "ادامه مطلب" به متن کپی شده از وب سایت شما
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
اضافه کردن لینک "ادامه مطلب" به متن کپی شده از وب سایت شما
اگر بدنبال راهی برای لینک دار کردن مطالبی هستید که در سایت شما وجود دارد این راه کار بهترین روش است . نخست در همین تالار از هرجایی که دوست دارید یک حرف و یا یک صفحه مطلب را کپی کنید و در سایت خودتان اضافه کنید و نتیجه ی کار را ببینید . درست است تصویر زیر میشود نتیجه ی کپی کردن مطلب از تالار میدوری .

تصویرهای نمونه:

البته این کار توسط سایت تینت هم ارایه شده ولی کلی دردسر و نام نویسی و غیره دارد و تازه بدون لینک هم هست . جالب اینجاست که حتا اگر کپی ها را در تکست هم وارد کنید نتیجه همان میشود .(البته در تکست لینک وجود ندارد)
اگر شما هم خواسته باشید , فقط کافیست کد های زیر را در انتهای کدهای فوتر یا هدر سایت خودتان قرار دهید. (در مای بی بی در بخش فوتر و در انتها قرار داده شود).

کد Javascript:
<script type="text/javascript">
function addLink() {
  var body_element = document.getElementsByTagName('body')[0];
  var selection;
  selection = window.getSelection();
  var pagelink = "<br /><br /> Read more at: <a href='"+document.location.href+"'>"+document.location.href+"</a><br />Copyright &copy; Midori"; // change this if you want
  var copytext = selection + pagelink;
  var newdiv = document.createElement('div');
  newdiv.style.position='absolute';
  newdiv.style.left='-99999px';
  body_element.appendChild(newdiv);
  newdiv.innerHTML = copytext;
  selection.selectAllChildren(newdiv);
  window.setTimeout(function() {
	  body_element.removeChild(newdiv);
  },0);
}
document.oncopy = addLink;
</script>


کار تمام است . امید که بکار بیاید .
لینک مرجع