تالار میدوری

نسخه کامل: [1.6] اضافه کردن آمار گرافیکی و متحرک به بخش آمار انجمن
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
[1.6] اضافه کردن آمار گرافیکی و متحرک به بخش آمار انجمن
نخست به بخش آمار انجمن خودتان نگاهی بیاندازید و سپس اینجا را ببینید . در تصویر زیر نمونه ی اصلی و پیش فرض آمار را می توانید ببینید .

تصویر آمار پیش فرض


pictureو در تصویر زیر نتیجه ی این راهکار را میتوانید ببینید. آمار گرافیکی زیر بصورت متحرک نمایش داده می شود . (نمونه ی زنده را در اینجا ببینید)

تصویر نهایی پس از راهکار


pictureاگر متوجه اختلاف شدید و میخواهید مانند تالار میدوری دارای آمار گرافیکی باشید دست بکار شوید و مراحل زیر را گام به گام اجرا کنید .

هشدار
متن پیام :
توجه کنید که این کار در دو نگارش مای بی بی یعنی نگارش های 1.6و 1.8 با هم کمی اختلاف دارند برای اجرای این راهکار در انجمن ساز نگارش 1.8 به اینجا بروید چون در این بخش فقط برای انجمن ساز 1.6 راهکار قرار میدهم .
برای داشتن آمار گرافیکی نخست به مسیر زیر بروید
کنترل پنل مدیریت > قالب ها و پوسته > قالب ها > قالب مورد نظر > Statistics Templates > بخش stats
و کدهای زیر را پیدا کنید

کد PHP:
<td class ="trow1" rowspan="3" valign="top">
{$lang->ppd} <strong>{$postsperday}</strong><br />
{$lang->tpd} <strong>{$threadsperday}</strong><br />
{$lang->mpd} <strong>{$membersperday}</strong><br />
{$lang->ppm} <strong>{$postspermember}</strong><br />
{$lang->rpt} <strong>{$repliesperthread}</strong>
</td>


کدهای زیر را جایگزین کدهای بالا کنید

کد PHP:
<!--new stats begin-->
<style>
@keyframes bake-pie{from{transform:rotate(0deg) translate3d(0,0,0);}}
main{width:400px;margin:30px auto;}
section{margin-top:30px;}
.pieID{display:inline-block;vertical-align: top;}
.pie{height:200px;width:200px;position:relative;margin:0 30px 30px 0;}
.pie::before{content:"";display:block;position:absolute;z-index:1;width:100px;height:100px;background:#EEE;border-radius:50%;top:50px;left:50px;}
.pie::after{content:"";display:block;width:120px;height:2px;background:rgba(0,0,0,0.1);border-radius:50%;box-shadow:0 0 3px 4px rgba(0,0,0,0.1);margin:220px auto;}
.slice{position:absolute;width:200px;height:200px;clip:rect(0px,200px,200px,100px);animation:bake-pie 1s;}
.slice span{display:block;position:absolute;top:0;left:0;background-color:black;width:200px;height:200px;border-radius:50%;clip:rect(0px,200px,200px,100px);}
.legend{list-style-type:none;padding:0;margin:0;background:#FFF;padding:15px;font-size:13px;box-shadow:1px 1px 0 #DDD, 2px 2px 0 #BBB;}
.legend li{width:250px;height:1.25em;margin-bottom:0.7em;padding-left:0.5em;border-left:1.25em solid black;}
.legend em{font-style:normal;}
.legend span{float:left;}
</style>
<td class ="trow1" rowspan="3" valign="top">
<section><div class ="pieID pie"></div>
<ul class ="pieID legend">
<li>{$lang->ppd}<span>{$postsperday}</span></li>
<li>{$lang->tpd}<span>{$threadsperday}</span></li>
<li>{$lang->mpd}<span>{$membersperday}</span></li>
<li>{$lang->ppm}<span>{$postspermember}</span></li>
<li>{$lang->tpm}<span>{$threadspermember}</span></li>
<li>{$lang->rpt}<span>{$repliesperthread}</span></li>
</ul></section>
</td>
</main>
<script src='{$mybb->settings['bburl']}/js/jquery.min.js'></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/js/index.js"></script>
<!--new stats end-->


گام دوم: پوشه ی موجود در فایل فشرده را در هاست خودتان آپلود کنید.

[attachment=2694]

گام سوم: برای اضافه کردن آمار مربوط به "تعداد موضوعات هر عضو :" در روت انجمنتان فایل stats.php را باز کرده و پس از کد های زیر

کد PHP:
$postspermember = my_number_format(round(($stats['numposts'] / $stats['numusers']), 2));


کدهای زیر را اضافه کنید

کد PHP:
$threadspermember = my_number_format(round(($stats['numthreads'] / $stats['numusers']), 2));


کار تمام است . امید که بکار بیاید.
لینک مرجع