تالار میدوری

نسخه کامل: انجمن ساز مای بی بی 1.8.6 به همراه پارسی ساز معتبر
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
انجمن ساز مای بی بی 1.8.6 به همراه پارسی ساز معتبر
انجمن ساز مای بی بی به زبان انگلیسی به همراه پارسی سازی که از نظر سایت مادر معتبر و درست تشخیص داده شده را در این بخش می توانید دانلود کنید . برای اطمینان از درستی این بخش به سایت مادر (لینک داده شده در پایان) مراجعه کنید.


picture


انجمن ساز به زبان انگلیسی نگارش 1.8.6
[attachment=2514]

پارسی ساز - 1.8.6 - پارسی سازی توسط : My-BB.Ir (مورد تایید سایت مادر)

[attachment=2515]

تغییرات جدید:
What’s added/changed in this version

This release fixes 5 security vulnerabilities and 51 reported issues causing incorrect functionality of MyBB. Please be aware that not all issues have been fixed in this version in order to provide easy to manage updates
Vulnerabilities
Medium Risk: Forum password bypass in xmlhttp.php – reported by Devilshakerz
Low Risk: SQL Injection in Grouppromotions module (ACP) – reported by Devilshakerz
Low Risk: Possible XSS Injection in the error handler – reported by FooBar123
Low Risk: Possible XSS issues in old upgrade files – reported by FooBar123
Low Risk: Possible Full Path Disclosure in publicly accessible error log files – reported by Devilshakerz

Please view the 1.8.6 changes on the Docs site for more information about the changes in this version

Please note, that you do need to run the upgrade script for this version

منبع : سایت مای بی بی
لینک مرجع