تالار میدوری

نسخه کامل: گردونه ی اطلاعاتی برای مقاومت الکترونیکی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
گردونه ی اطلاعاتی برای مقاومت الکترونیکی
برای تشخیص مقدار مقاوت دو راه وجود دارد یکی با اُهم متر ( که دقیق است ) و دیگری با خواندن رنگ های روی بدنه ی مقاومت , اُهم متر که هیچ اما برای خواندن رنگ ها , یک گردونه ی کاغذی در اینجا قرار دادم تا با دانلود و درست کردن بتوانید براحتی ابزار مناسبی در دسترس داشته باشید ( روی لینک ها کلیک کنید ). اگر چاپگر رنگی ندارید مدل سیاه و سپید را دانلود و چاپ کنید .


لینک مرجع