تالار میدوری

نسخه کامل: دریانوردها
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

دریانوردها

موضوع ها

 1. چهار مدل کاغذی از کشتی هاي بادبان دار ( بخش يکم دو مدل ) (1 پاسخ)
 2. چهار مدل کاغذی از کشتي های بادبان دار ( بخش دوم دو مدل ) (1 پاسخ)
 3. مدل کاغذی از کشتی غول پیکر و تفریحی Costa Pacifica (0 پاسخ)
 4. مدل کاغذی یک کشتی جالب (1 پاسخ)
 5. مدل کاغذی از کشتي بادبانی مدل HMS Surprise (0 پاسخ)
 6. 9 مدل کاغذی از دریانوردهای گوناگون ( بخش دوم ) (0 پاسخ)
 7. مدل کاغذی از کشتی تایتانیک (0 پاسخ)
 8. مدل کاغذی کشتی یخ شکن به نام سویا (0 پاسخ)
 9. مدل کاغذی اقیانوس پیمای ژاپنی به نام Hikawa Maru (0 پاسخ)
 10. یک کشتی بادبانی خوشگل کاغذی مدل Esmeralda (0 پاسخ)
 11. دو مدل کاغذی از کشتی مسافربری کروز ( تندرو ) (0 پاسخ)
 12. سه مدل کاغذی از کشتی های ترابری (0 پاسخ)
 13. مدل کاغذی یک کشتی زیبا (0 پاسخ)
 14. 9 مدل کاغذی از دریانوردهای گوناگون ( بخش یکم ) (0 پاسخ)
 15. مدل کاغذی کشتی قدیمی به نام زره پوش شرقی (0 پاسخ)
 16. مدل کاغذی از یک رزم ناو حفاظتی ژاپنی (0 پاسخ)
 17. سه مدل کاغذی از کشتی های مسافربری ژاپنی (0 پاسخ)
 18. هشت مدل کاغذی از کشتی های نظامی ژاپن (0 پاسخ)
 19. مدل کاغذی از یک کشتی خاطره انگیز (0 پاسخ)
 20. مدل کاغذی از یک کشتی قدیمی و محبوب (0 پاسخ)
لینک مرجع